’’

BT - - SPORTEN - Mark Ca­ven­dish

Så­dan som de kør­te søn­dag, må man reg­ne med Tin­koff - Saxo og Sa­gan

» Så­dan som de kør­te søn­dag, må man reg­ne med Tin­koff - Saxo og Sa­gan. Han er i god form, har jeg set. Og med den styr­ke hol­det har, kom­mer det til at kon­trol­le­re lø­bet, « for­ud­ser Ca­ven­dish.

Qui­ck Step har dog og­så kort at spil­le ud. Bå­de Zde­nek Sty­bar og ver­dens­meste­ren Mi­chal Kwi­at­kowski kan vin­de lø­bet for Bri­an Holms hold.

» Vi har et ut­ro­ligt stærkt hold hos Etixx- Qui­ck Step. Vi har for­skel­li­ge mu­lig­he­der. San­re­mo er åben for så man­ge for­skel­li­ge ty­per ryt­te­re. Vi har bred­den, som uden kom­pro­mis kan dæk­ke de fl este si­tu­a­tio­ner, der kan op­stå i lø­bet i år, « me­ner Ca­ven­dish.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.