DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

EU­RO­PA LE­AGUE, KLOK­KEN 19: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Træ­ner for det dan­ske U21lands­hold Jess Thorup udt­og tirs­dag sin trup til de to fo­re­stå­en­de træ­nings­kam­pe imod Portu­gal og USA.

Men spil­le­re født se­ne­st 1. ja­nu­ar 1992 må del­ta­ge i tur­ne­rin­gen, og det åb­ner for, at pro­fi ler som Chri­sti­an Erik­sen og Ni­co­lai Boi­le­sen kan kom­me i spil til EM- slut­run­den. Det sker dog ik­ke iføl­ge Dan­ske Spil, som gi­ver 20 gan­ge pen­ge­ne på en EM- bil­let til Chri­sti­an Erik­sen og od­ds 15 på, at Ni­co­lai Boi­le­sen kom­mer med til EM.

» U21- EM ser ud til at væ­re et luk­ket land for bå­de Chri­sti­an Erik­sen og Ni­co­lai Boi­le­sen. In­gen af de to har væ­ret ud­ta­get til U21- lands­hol­det læn­ge, og beg­ge skal kon­cen­tre­re sig om EM- kam­pen imod Ser­bi­en. Det vil der­for væ­re en me­get stor over­ra­skel­se for os, hvis de bli­ver en del af EM- trup­pen, « si­ger od­ds­sæt­ter Mor­ten Overgaard fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.