2,20

BT - - SPORTEN -

Ecu­a­do­ri­an­ske Bar­ce­lo­na har ik­ke haft no­gen stor Co­pa Li­berta­do­res- tur­ne­ring ind­til vi­de­re. Se­ne­st led man det tred­je ne­der­lag i li­ge så man­ge for­søg til nat­tens mod­stan­de­re fra At­léti­co Na­cio­nal og fi k til­med lands­holds­må­l­mand Maxi­mo Bangu­e­ra ud­vist. Afl øse­ren Da­mi­an Lan­za hol­der langt­fra sam­me ni­veau, og i for­vej­en er Bar­ce­lo­na nødt til at sat­se på sejr, hvis de vil be­va­re chan­cen for avan­ce­ment. At­léti­co Na­cio­nal har haft mindst tre mål i ot­te af si­ne sid­ste 10 kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger, så her lig­ner det man­ge mål til gan­ske fi n pris.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.