2,10

BT - - SPORTEN -

Eft er 1- 0 i Ukrai­ne har Dni­pro for­de­len sam­let, men al­li­ge­vel bør der lig­ge et fi nt spil på Ajax. Det hol­land­ske stor­hold er stærkt hjem­me, li­ge­som Dni­pro nor­malt fal­der ret me­get i ni­veau på ude­ba­ne, og der­til kom­mer, at gæ­ster­ne har ik­ke fær­re end tre stam­spil­le­re i ka­ran­tæ­ne. Ar­tem Fe­detskiy, Ruslan Ro­tan og Ro­man Zozu­lya er al­le ude på den kon­to, og der­til kom­mer, at Dni­pro le­ver al­de­les fi nt med et smalt ne­der­lag, så læn­ge hol­det får sco­ret, li­ge­som kam­pen kan gå helt i stå ved 1- 0. Så Ajax lig­ner et af da­gens ab­so­lut bed­ste spil til od­dset.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.