’’

BT - - NYHEDER - Ane Hals­boe- Jør­gen­sen ung­doms­ud­dan­nel­ses- ord­fø­rer ( S) Ane Hals­boe- Jør­gen­sen ( S). Fo­to: Steen Bro­gaard

Der fi ndes fak­tisk un­ge, der ik­ke får hjælp hjem­me­fra, for­di de­res far ik­ke har en mil­li­onløn

Det er bizart

Hun kal­der det ’ bizart’, at den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster iføl­ge Ane Hals­boe- Jør­gen­sen ba­se­rer si­ne hold­nin­ger på, hvad hans egen søn har brug for.

» Der fi ndes fak­tisk un­ge, der ik­ke får hjælp hjem­me­fra, for­di de­res far ik­ke har en mil­li­onløn, og der­for bru­ger SU’en på de ud­gift er, der nu en­gang er, når man går på gym­na­si­et, « si­ger Ane Hals­boe- Jør­gen­sen.

Det er ik­ke sta­tens an­svar at gi­ve un­ge en ud­dan­nel­se, me­ner Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.