S- ord­fø­rer: Han kan da ba­re si­ge nej tak

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

KRI­TIK

Hvis Lars Løk­ke Ras­mus­sens søn ik­ke har brug for sin SU, kan han ba­re mel­de den fra.

Det me­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ung­doms­ud­dan­nel­ses­ord­fø­rer Ane Hals­bo­eJør­gen­sen.

» Hvis den er så unød­ven­dig, og han vir­ke­lig ik­ke har brug for den, så kun­ne han ba­re la­de væ­re med at sø­ge om at få SU. Det var der nok ik­ke no­gen, der hav­de haft no­gen pro­ble­mer med, « si­ger Ane Hals­boe- Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.