Æb­let fal­der al­drig langt fra stam­men

BT - - DEBAT -

Mi­cha­el Mey­er­heim har be­søg af tre kend­te fa­mi­li­er med hver sin hi­sto­rie. Vi skal mø­de sku­e­spil­ler Kir­sten Le­h­feldt og hen­des dat­ter Mil­le, po­li­ti­ker­fa­mi­li­en Hel­veg Pe­ter­sen ali­as Ras­mus, Mor­ten og far Ni­els, og en­de­lig Kir­sten Nor­holt og hen­des dat­ter Mat­hil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.