In­te­gra­tion – igen

BT - - DEBAT -

Eft er den stort an­lag­te præ­sen­ta­tion af re­ge­rin­gens fl ot­te in­te­gra­tions­i­ni­ti­a­tiv mel­der der sig det spørgs­mål, om det så bli­ver til no­get, og i be­kræft en­de fald hvor­når (...) Det er nok ik­ke no­gen ure­a­li­stisk tan­ke, at det sto­re pro­jekt me­re er be­reg­net til at vi­se be­slut­som­hed i en valg­kamp end til fak­tisk at bli­ve gen­nem­ført in­den val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.