Var­me­ste vin­ter no­gen­sin­de

BT - - NYHEDER - Vin­ter­tem­pe­ra­tu­ren har sat re­kord. Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Bax Lind­hardt

RE­KORD

Må­ske lod du de var­me vin­ter støv­ler stå i ska­bet og blev glæ­de­ligt over­ra­sket, da du fik din var­me­reg­ning for den­ne vin­ter.

Ame­ri­kan­ske Na­tio­nal Oce­a­nic and At­mosp­he­ric Ad­mi­ni­stra­tion ( NOAA) har op­gjort tem­pe­ra­tu­rer­ne for vin­ter­sæ­so­nen i he­le ver­den, og det vi­ser sig, at den­ne vin­ter var den var­me­ste, der no­gen­sin­de er må­lt.

Det skrev The New York Ti­mes i går. I fe­bru­ar var ver­denstem­pe­ra­tu­rer­ne i gen­nem­snit 17 gra­der over gen­nem­snit­tet for tem­pe­ra­tu­rer­ne i det 20. år­hund­re­de, og pe­ri­o­den fra de­cem­ber i fjor til fe­bru­ar 2015 slog var­me­re­kor­den fra 2007.

Iføl­ge The New York Ti­mes kun­ne var­me­gra­der­ne sær­ligt mær­kes i de­le af Rusland, Asi­en, Eu­ro­pa, Au­stra­li­en, Afri­ka, Sy­da­me­ri­ka og i det ve­st­li­ge USA.

I Dan­mark bød de hø­je tem­pe­ra­tu­rer li­ge­le­des kul­den trods. 2. marts of­fent­lig­gjor­de DMI tal­le­ne for den dan­ske vin­ter, og gen­nem­snit­stem­pe­ra­tu­ren var 2,8 gra­der. Det brin­ger vin­te­r­en ind på en 13. plads over vin­ter­tem­pe­ra­tu­rer må­lt si­den 1874.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.