’’

BT - - NYHEDER -

Det er enormt vig­tigt at få fore­byg­get mob­ning i Dan­mark, og der­for er det og­så vig­tigt at få gjort ty­de­ligt, hvem der har an­sva­ret for at stand­se mob­ning

Ka­ren El­le­mann, so­ci­al­ord­fø­rer, V

Ka­ren El­le­mann er træt af mob­ning.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.