Ap­ple ta­ger ak­tie- top­plads

BT - - NYHEDER -

Ap­ple har læn­ge væ­ret i en klas­se for sig. Sel­ska­bet nær­mer sig en mar­keds­vær­di på 750 mil­li­ar­der dol­lar og har slå­et den ene ind­tje­nings­re­kord ef­ter den an­den. Nu bli­ver den suc­ces­ful­de iPho­ne- pro­du­cent og­så op­ta­get som med­lem af det ame­ri­kan­ske eli­te­in­deks Dow Jo­nes. Det er med til at un­der­stre­ge, at sel­ska­bet har op­nå­et en do­mi­ne­ren­de po­si­tion i ame­ri­kansk øko­no­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.