Tøjpro­du­cen­ter drop­per ke­mi

BT - - NYHEDER -

Tøj skal ik­ke in­de­hol­de gif­ti­ge ke­mi­ka­li­er, der kan ska­de bå­de men­ne­sker og mil­jø. Så­dan ly­der det fra or­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pea­ce, der blæ­ser til kamp for at få fjer­net gift­stof­fer fra tøj.

Fo­re­lø­big har ti pro­cent af tekstil­bran­chen for­plig­tet sig til at ud­fa­se gif­ti­ge ke­mi­ka­li­er fra pro­duk­tio­nen in­den 2020. Det gæl­der blandt an­dre tøj­gi­gan­ter som Adi­das og Le­vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.