’’

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Ki­ef­fer

Når man dyr­ker en sport, der ta­ger me­get tid og kræ­ver me­get af dig, kræ­ver det vir­ke­lig, at man of­rer sig, især hvis man har nog­le børn, som man og­så øn­sker at væ­re sam­men med. Så er der nog­le an­dre ting, man må væl­ge fra

Det er imid­ler­tid langt­fra før­ste gang, at par­ret sæt­ter per­son­li­ge mål for de­res træ­ning. Tid­li­ge­re har par­ret træ­net op til en iron­man sam­ti­dig, men det har he­le

Får op­le­vel­ser sam­men

For fa­mi­li­en Ki­ef­fer tilfører træ­nin­gen og­så no­get ek­stra ener­gi til fa­mi­li­e­li­vet, og par­ret for­sø­ger of­te at ind­dra­ge bør­ne­ne i træ­nings­ak­ti­vi­te­ter­ne i det om­fang, de har lyst. For ek­sem­pel er de of­te med i svøm­me­hal­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.