SVE­RI­GE

BT - - NYHEDER -

Re­la­tio­ner­ne mel­lem Sve­ri­ge og Sau­di- Ara­bi­en har nå­et et nyt lav­punkt, eft er at Sau­diAra­bi­en har la­det for­stå, at man ik­ke læn­ge­re vil ud­ste­de visum til sven­ske er­hvervs­folk. Det skri­ver Aft on­bla­det. se. Re­ak­tio­nen kom­mer, eft er at Sau­di- Ara­bi­en i for­ri­ge uge kald­te sin am­bas­sa­dør i Sve­ri­ge hjem som en re­ak­tion på den sven­ske uden­rigs­mi­ni­ster Mar­got Wall­ströms for­døm­mel­se af men­ne­ske­ret­tig­heds­si­tu­a­tio­nen i lan­det. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.