YE­MEN

BT - - NYHEDER -

Et krigs­fl y an­greb tors­dag præ­si­dent Abd- Rab­bu Mansour Ha­dis resi­dens i Aden i Ye­men, skri­ver Reu­ters. Præ­si­den­ten mel­des i sik­ker­hed. An­gre­bet me­nes at væ­re et led i kam­pen mel­lem præ­si­den­ten og Hout­hi- mi­lit­sen, der har over­ta­get mag­ten i de­le af det uro­p­la­ge­de land. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.