’’

BT - - KULTUR - Ni­els Søn­der­gaard, kri­mi­fan

Jeg får brugt hjer­nen på en an­den må­de

» Jeg er jo en kyl­ling, der ik­ke kan tå­le at se blod. Jeg ha­der blod og får det fy­sisk skidt, når jeg ser det i tv. Så det er fak­tisk rig­tig dej­ligt at kun­ne sid­de på sik­ker af­stand i sin so­fa med en kaff e og væ­re med til at opkla­re en el­ler an­den sag, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.