BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Hu­sker du...’

Dokumentar- se­rie Jeg ved godt, at det er et gen­syn. Men et godt gen­syn. Især for os med gråt i hår­top­pen, der sta­dig har svært ved at for­stå, at ung­dom­mens, gyld­ne da­ge er en­de­gyl­digt for­bi. Men så er det jo godt, der sta­dig er mu­lig­hed for at ta­ge et vue down me­mory la­ne til de tid­li­ge 80’ ere og svæl­ge i ti­den med højt hår, bre­de skul­dre og pa­stel­ler. DR2 FRE­DAG, LØR­DAG OG SØN­DAG 19.00 JACOB STAEHELIN Sport­s­chef

El Cla­si­co

Sport Ver­dens mest be­røm­te op­gør. Punk­tum. Når Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid mø­des, ser he­le ver­den med. Og det skul­le dog væ­re un­der­ligt, om jeg ik­ke gjor­de. Lio­nel Mes­si er som gen­født, mens Cri­sti­a­no Ro­nal­do hal­ter lidt me­re. Det ale­ne gør, at jeg har Bar­ce­lo­na som fa­vo­rit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.