Ung mor

BT - - TV- GUIDE -

Nan­nas dat­ter Ma­luc­ca har ik­ke set sin far i over et år, men nu har Nan­na be­slut­tet, at Dit­lev må kom­me på be­søg. Der­for er hun bå­de spændt og nervøs for, hvor­dan det vil gå. Ka­mil­la drøm­mer om at be­gyn­de på en frisk med kæ­re­sten den 17 år æl­dre Al­lan. Der­for flyt­ter hun mid­ler­ti­digt hjem til sin mor, så hun, Sop­hia og Al­lan kan flyt­te sam­men i en ny bo­lig for at gi­ve fa­mi­li­e­li­vet end­nu en chan­ce. En­de­lig skal vi mø­de en ny ung mor: Nan­na Mia fra Kor­sør. Hun er 18 år gam­mel og mor til Neel på to år, og ni må­ne­der gam­le Keith. En­de­lig er der gen­syn med Chri­sti­na Star­toft og hen­des tvil­lin­ger, Isa­bel­le og To­bi­as, der er ble­vet 5 år.

KA­NAL 4 TIRS­DAG 20.00 ’ DE UN­GE MØDRE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.