Ri­ta ale­ne

BT - - TV- GUIDE -

Den dan­ske se­rie ’ Ri­ta’ bli­ver ba­re bed­re og bed­re.

Og man­dag er vi nå­et til an­det af­snit i tred­je sæ­son: Ri­ta må ta­ge ja- hat­ten på, da Hel­le har hy­ret en mo­ti­va­tions­kon­su­lent til ele­ver­ne. In­ge fin­des død i sin lej­lig­hed, og mens Uf­fe over­ta­ger hen­des klas­se, ar­ran­ge­rer Hjør­dis kol­le­ga­ens be­gra­vel­se. Ri­ta kæm­per med at bo ale­ne, ef­ter Jep­pe er flyt­tet sam­men med sin kæ­re­ste David.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.