Alex og Jan­ne i fæl­den

BT - - TV- GUIDE - I Luksus­fæl­den drøm­mer Alex og Jan­ne sto­re drøm­me. Fo­to: TV3

I Tap­per­nø­je drøm­mer Alex og Jan­ne sto­re drøm­me om vildt bryl­lup og svøm­me­bas­sin i ha­ven. Men de har ik­ke så me­get at ha­ve drøm­me­ne i. De ar­bej­der til­sam­men ni ti­mer om ugen, da Jan­ne er i fleksjob og Alex er ar­bejds­løs, så reg­ne­styk­ket går ik­ke helt op. Par­ret, der beg­ge er 39 år, bor i et le­jet hus, selv­om Alex ejer et an­det hus. Det har de så le­jet ud, mens de drøm­mer om på et se­ne­re tids­punkt at kø­be det hus, de le­jer. Men end­nu en gang går reg­ne­styk­ket ik­ke helt op, og da eks­per­ter­ne vil op­si­ge le­je­må­let og flyt­te fa­mi­li­en til det hus, de ejer, op­da­ger de, at det ik­ke er mu­ligt, for par­ret har ik­ke læst le­je­kon­trak­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.