Nye ti­der på vej

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV- GUIDE -

Ar­bej­der­par­ti­et La­bour er kom­met til mag­ten, og det ind­vars­ler for­an­drin­ger på god­set Down­ton Ab­bey. Sam­men må god­se­je­ren Ro­bert, hans dat­ter Mary og svi­ger­søn­nen Bran­son for­sø­ge at sty re Down­ton sik­kert gen­nem de nye ti­der. Sam­ti­dig gør tje­ne­ste­fol­ke­ne sig tan­ker om, hvad sam­funds­æn­drin­ger­ne mon vil be­ty de for de­res frem­tid. Down­ton Ab­bey DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.