Po­si­tiv ener­gi

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV- GUIDE -

Der er mas­ser af smil og po­si­ti­ve vi­bes, når san­ger og sangskri­ver Wa­fan­de ind­ta­ger de var­me sto­le sam­men med sin bed­ste ven Je­re­my. Wa­fan­de stil­ler op i den go­de sags tje­ne­ste og hå­ber på at spil­le en fl ot check hjem til SOS Bør­ne­by­er­ne. Bag­eft er er det Iben Hjej­le og Dar Sa­lims tur. Hvem vil væ­re mil­li­o­nær? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.