FCK jag­ter sejr

BT - - TV- GUIDE -

F. C. Kø­ben­havn ta­ger imod Ran­ders i 22. spil­ler­un­de. Ran­ders har im­po­ne­ret i den­ne sæ­son, og selv­om luf­ten er gå­et lidt af den jy­ske bal­lon på det se­ne­ste, så har Co­lin Tod­ds mand­skab væ­ret sta­bi­le. Me­dal­jer­ne er in­den­for ræk­ke­vid­de, og der­for bli­ver kam­pen og­så lidt af en ud­for­dring for kø­ben­hav­ner­ne, der imid­ler­tid er pi­sket til sejr. Fod­bold TV3+: 18.00

De Den da­meg­la­de pla­stik­kirurg Dan­ny M Mac­ca­bee går med vi­el­ses­ring, selv­om han ik­ke er gift , for­di rin­gen gør det nemt for ham at sco­re. S å snart kvin­der­ne ser rin­gen og hø­rer om hans ulyk­ke­li­ge æg­te­skab, er de li­ge til at pluk­ke. Hans sco­re­tri­ck gi­ver dog bag­slag, da han mø­der den smuk­ke Pal­mer Dod­ge, som han fo­rel­sker sig i. Hun for­lan­ger at se skilsmissepapirer, hvis de skal væ­re sam­men. Mød min "må­ske" ko­ne TV 2: 21.00

D

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.