Skudt af ukendt

BT - - TV- GUIDE -

På sin vej til et mø­de med Iris Gab­ler bli­ver Ja­ck­ie skudt af en ma­ske­ret mand. Hun er hårdt sår­et, men over­le­ver på ho­spi­ta­let i Ber­lin. Ha­rald og Ali­cia an­kom­mer til Ber­lin, men alt, de fi nder, er luk­ke­de dø­re. In­gen spor, in­tet der fø­rer til Louk­auskis. Dog åben­ba­res for før­ste gang en om­hyg­ge­ligt skjult si­de af Louk­auskis for­ret­ning. Mord uden græn­ser DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.