Kvin­des­medj­en

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV- GUIDE -

Syv kunst­hånd­vær­ke­re dyk­ker på skift ned i hin­an­dens hånd­værk. Vi læg­ger ud i smedj­en på Chri­sti­a­nia. Her skal Char­lot­te læ­re de seks an­dre, hvor­dan man svej­ser og ar­bej­der i jern. Det bli­ver en ud­for­dren­de op­ga­ve, der sæt­ter del­ta­ger­nes kre­a­ti­vi­tet på prø­ve. Re­sul­ta­tet bli­ver seks me­get for­skel­li­ge pro­duk­ter i det hår­de ma­te­ri­a­le. Ma­de in Den­mark DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.