Und­gå ty ve­ri

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV- GUIDE -

Vi føl­ger to fa­mi­li­er, der ser, hvor­dan ind­brud­sty ve bry­der ind i de­res hjem. Vær­di­er bli­ver fj er­net, og selv et par sa­ge­s­lø­se hunde bli­ver stjå­let. For at for­sø­ge at und­gå at fa­mi­li­er­ne igen skal op­le­ve at få ind­brud, bli­ver de to fa­mi­li­er præ­sen­te­ret for to kon­kre­te me­to­der til at sik­re de­res hjem på. Det sto­re ind­brud­s­eks­pe­ri­ment Ka­nal 5: 22.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.