Syg og svig­tet

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV- GUIDE -

Fle­re dan­ske pi­ger er ble­vet al­vor­ligt sy­ge kort tid eft er, at de har få­et HPV- vac­ci­nen mod liv­mo­der­halskræft . Man­ge af dem gi­ver vac­ci­nen skyl­den for de­res syg­dom. Pi­ger­ne op­le­ver, at læ­ger­ne ik­ke tror på de­res mi­stan­ke, men læ­ger­ne kan hel­ler ik­ke fi nde ud af, hvor­for pi­ger­ne er ble­vet sy­ge. Pi­ger­ne fø­ler sig svig­tet af sund­heds­væ­se­net. De vac­ci­ne­re­de pi­ger TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.