Glem alt om me­dal­jer, Brønd­by

BT - - SPORTEN - TOP­STRID Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

Årets DM- guld og de to nedryk­nings­plad­ser er, som det ser ud nu, tæt på at væ­re ud­delt. I ste­det sam­ler Su­per­liga- spæn­din­gen sig om­kring bron­ze­me­dal­jer­ne, hvor fl ere hold står til at kæm­pe en tæt kamp re­sten af sæ­so­nen. BT har bedt en ræk­ke eks­per­ter gi­ve de­res bud på, hvem der hi­ver bron­zen hjem.

Øjebliksbilledet li­ge nu er, at Ran­ders lig­ger på tred­je­plad­sen med 34 po­int. Her­eft er kom­mer et felt be­stå­en­de af AaB, BIF og FCN på 31 po­int, mens Ho­bro lig­ger li­ge eft er med 30 po­int. Eks­per­ter­ne ran­ge­rer her­un­der de fem hold ud fra en øje­bliks­vur­de­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.