Pe­ter Sø­ren­sen,

BT - - SPORTEN -

3. plad­sen:

Aal­borg. De har væ­ret gen­nem det vær­ste nu. De star­te­de eft er­å­ret med at del­ta­ge i tre tur­ne­rin­ger - nu har de kun én. De­res spil­le­re vil med sik­ker­hed bli­ve bed­re og ram­me et hø­je­re ni­veau end i eft er­å­ret.

Det er spil­le­re som Ras­mus Thelan­der, Kasper Ris­gård og Ni­co­laj Thomsen. Jeg sy­nes og­så, at spil­le­re som Kasper Pe­der­sen og Fre­de­rik Børsting er vok­set, og så vil Ras­mus Jöns­son bli­ve bed­re og bed­re eft er sin ska­de.

Nøg­len til bron­ze:

4. plad­sen:

Ran­ders. Hvis de kun­ne hol­de eft er­å­rets ni­veau med det for­spring, vil­le de ta­ge bron­ze, men jeg tror det ik­ke. Tvær­ti­mod har de ik­ke væ­ret i stand til at vin­de de tæt­te op­gør.

Nøg­len til bron­ze:

Man skal fi nde til­ba­ge til det gam­le ni­veau og præ­ste­re kon­ti­nu­er­ligt som hold, da de ik­ke har de helt sto­re stjer­ner at træk­ke på.

Brønd­by. De er ik­ke chan­ce­lø­se. De bør vin­de bron­ze med det hold, men de har ik­ke over­be­vist om, at de er go­de nok til det. De har haft et hårdt start­pro­gram, hvor de har præ­ste­ret gan­ske godt, men ik­ke har kla­ret at vin­de. Og de kom­mer til at mø­de nog­le af de sam­me igen, så det er svært.

Man skal få al­le de sto­re stjer­ner til at fun­ge­re sam­men på det ni­veau, som man for­ven­te­de, da de blev hen­tet til klub­ben.

Nord­s­jæl­land. Eft er min me­ning er de kraft igt de­ci­me­re­de med det hold, de har nu, så det vil­le væ­re en stor over­ra­skel­se, hvis de tog bron­zen.

En over­præ­sta­tion, og at de an­dre hold stiv­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.