MAT­CHVIN­DER

Ni­ck­las Bendt­ner score­de sej­rs­måk for Wol­fsburg

BT - - SPORTEN - Fo­to: Reu­ters

EU­RO­PA LE­AGUE af Eu­ro­pas skar­pe­ste kon­kur­ren­ter i form af an­gri­be­ren Bas Dost på Wol­fsburgs mand­skab, men i aft es kun­ne dan­ske­ren no­te­re næ­sten en halv ti­me på kon­to­en og ik­ke mindst et mål, da hans hold vandt 2- 1 over In­ter. Wol­fsburg har ri­ge­ligt at gø­re med at hæn­ge på Bay­ern Mün­chen i Bun­des­liga­en, og da det ty­ske mand­skab hav­de vun­det før­ste op­gør med 3- 1 hjem­me mod In­ter i Eu­ro­pa Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi na­ler, var der plads til at gi­ve Ni­ck­las Bendt­ner græs un­der fød­der­ne uden at ri­si­ke­re for me­get.

For på det tids­punkt, hvor Ni­ck- las Bendt­ner kom ind, før­te Wol­fsburg og­så det om­vend­te op­gør i Ita­li­en med 1- 0 på et mål af Da­ni­el Ca­li­gi­uri, og ty­sker­ne var så godt som sik­re på at kom­me vi­de­re til kvart­fi na­ler­ne.

Før­ste mål si­den novem­ber

Kun få mi­nut­ter se­ne­re kun­ne Rod­ri­go Pa­la­cio imid­ler­tid ud­lig­ne, men så slog den dan­ske lands­holds­an­gri­ber til mod slut­nin­gen af kam­pen.

Ni­ck­las Bendt­ner modt­og bol­den i fel­tet, og re­so­lut spar­ke­de han den ned i jor­den, så må­l­man­den trods en hånd på bol­den måt­te se af­slut­nin­gen gå ind.

Må­let var Ni­ck­las Bendt­ners før­ste scor­ing si­den novem­ber og kun hans fj er­de i den grøn­ne trø­je. Han har sco­ret to gan­ge tid­li­ge­re i Eu­ro­pa Le­ague og en en­kelt gang i Bun­des­liga­en.

Der­med mø­der Ni­ck­las Bendt­ner op med selv­til­li­den i or­den, når han i næ­ste uge er med i Mor­ten Ol­sens trup til test­kam­pe­ne mod USA og Frank­rig.

In­den da kan han nå at tan­ke end­nu me­re selv­til­lid, når Wol­fsburg i we­e­ken­den mø­der Mainz på ude­ba­ne.

Ni­ck­las Bendt­ner bli­ver fejret ef­ter sit mål til 2- 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.