Så bil­ligt slap Zla­tan

BT - - SPORTEN -

Zla­tan Ibra­him­ovic så rødt for en ta­ck­ling på Chel­seas Oscar, da Pa­ris Saint- Ger­main slog London- hol­det ud af Cham­pions Le­ague. Men sven­ske­ren slip­per bil­ligt. UE­FA be­kendt­gjor­de i aft es, at Zla­tan kun skal af­so­ne en spil­le­dags ka­ran­tæ­ne i den in­ter­na­tio­na­le klub­tur­ne­ring, in­den han igen må gå ba­nen for PSG.

Det be­ty­der, at sven­ske­ren kan væ­re med i re­tu­ro­p­gø­ret i kvart­fi na­len i Cham­pions Le­ague.

Til gen­gæld har han ud­sigt til en læn­ge­re pau­se i den fran­ske Li­gue 1. Eft er pa­ri­ser­klub­bens 2- 3 ne­der­lag til Bor­deaux i we­e­ken­den var det en ra­sen­de sven­sker, der skæld­te ud på dom­me­ren eft er kam­pen.

» Gen­nem min 15 år lan­ge kar­ri­e­re har jeg al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de. For­ban­de­de røv­hul, Jeg har al­drig set så­dan en dom­mer i det her lor­teland. I fortje­ner slet ik­ke at ha­ve et hold som PSG, « lød den tira­de, som Zla­tan ud­sat­te dom­me­ren for eft er kam­pen.

Den åben­mun­de­de sven­ske an­gri­ber skal stil­le til et mø­de med di­sci­pli­nærko­mitéen 9. april, og han kan ri­si­ke­re at bli­ve ude­luk­ket i op til fem kam­pe. Til gen­gæld kan han i mel­lem­ti­den væ­re med i de to kom­men­de kam­pe, hvor PSG mø­der Lo­ri­ent og Olym­pique Mar­seil­le. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.