2,30

BT - - SPORTEN -

Ajac­cio har spil­let rin­ge i de sid­ste tre kam­pe, der al­le er endt med ne­der­lag, men man får næp­pe bed­re chan­ce for at ven­de sku­den end i aft en, hvor et afb uds- og kri­se­ramt Cler­mont- hold ta­ger tu­ren til Kor­si­ka. Gæ­ster­ne er sta­dig uden den su­veræ­ne top­sco­rer Idriss Saa­di. og nu er de de­fen­si­ve nøg­le­spil­le­re Ja­cques Salze og Bap­ti­ste Martin beg­ge i ka­ran­tæ­ne. Læg der­til, at aft enens gæ­ster blot har vun­det to af de sid­ste 25 ude­kam­pe i Li­gue 2, så trods re­sul­tat­mæs­sig kri­se hos Ajac­cio lig­ner 1- tal­let en gan­ske glim­ren­de in­ve­ste­ring.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.