3,00

BT - - SPORTEN -

Bå­de Or­le­ans og Ni­o­rt lig­ger højt på li­sten over hold i Li­gue 2 med hang til uaf­gjor­te kam­pe. He­le seks af gæ­ster­nes 10 kam­pe eft er nytår er endt uden vin­der, mens Or­le­ans har delt i porten i halv­de­len af de­res 10 kam­pe i 2015. De formstær­ke gæ­ster er dog uden tre ka­ran­tæ­ne­ram­te spil­le­re, her­af to pro­fi ler i Dji­man Koukou og Qu­en­tin Ber­nard, mens hjem­me­hol­det har tvivl om fl ere of­fen­si­ve spil­le­re, blandt an­det vi­ce­top­sco­rer­duo­en Loic Puyo og Lu­i­gi Glom­bard med fi re mål hver. Flot od­ds på uaf­gjort - så­dan en­det det om­vend­te op­gør og­så.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.