Ter­r­or­an­gre­bet

BT - - NYHEDER -

14. og 15. fe­bru­ar skød en 22- årig dansk­født ter­r­o­rist mod et de­ba­ta­r­ran­ge­ment på Øster­bro og si­den ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. Den 55- åri­ge fi lmin­struk­tør, Finn Nør­gaard og den 37- åri­ge fri­vil­li­ge sik­ker­heds­vagt Dan Uzan blev dræbt.

Gerningsmanden blev dræbt af po­li­ti­et tid­ligt om mor­ge­nen 15. fe­bru­ar. Fem per­so­ner er si­den ble­vet an­holdt og sig­tet for med­vir­ken.

Re­ge­rin­gen har af­sat 20 mio. kr. til at be­skyt­te jø­di­ske byg­nin­ger og in­sti­tu­tio­ner yder­li­ge­re. Des­u­den har Justits­mi­ni­ste­ri­et vars­let en ræk­ke kon­kre­te nye til­tag bl. a. for at for­hin­dre ra­di­ka­li­se­ring af un­ge kri­mi­nel­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.