’’

BT - - NYHEDER - Dan Uzan blev kun 37 år.

Jeg hå­ber, at men­ne­sker i frem­ti­den vil føl­ge Dans ek­sem­pel på, hvor­dan man skal op­fø­re sig. Hvis de gør det, så ser frem­ti­den god ud. Det vil væ­re et be­vis for mig på, at min søn ik­ke dø­de for­gæ­ves

Ser­geot Uzan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.