Må­nen har magt over men­ne­sker og dyr

BT - - DEBAT -

I går fandt en to­tal sol­for­mør­kel­se sted hvor So­len blev op­slugt af Må­nens skyg­ge. DR2 Te­ma ta­ger dig med på en vi­den­ska­be­lig rej­se, der ba­se­ret på bå­de den men­ne­ske­li­ge fan­ta­si og ra­tio­nel vi­den af­dæk­ker den tæt­te for­bin­del­se mel­lem Må­nen og pla­ne­ten Jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.