Stram op

BT - - DEBAT -

Det er en kunst at do­ce­re den off ent­li­ge øko­no­mi på det rig­ti­ge tids­punkt. Stram­mer fi nans­mi­ni­ste­ren op i en ned­gangs­tid kan det få ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser, og det sam­me gæl­der det mod­sat­te. Ind­greb ta­ger tid før de vir­ker, så kun­sten er at ram­me det rig­ti­ge tids­punkt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.