Nyt­ti­ge nyt­tejob

BT - - DEBAT -

En ny un­der­sø­gel­se, som vi­ser, at over en tiårig pe­ri­o­de er kun en fj er­de­del af ind­van­drer­ne kom­met i ar­bej­de, kan stå som et monu­ment over ik­ke mindst bor­ger­li­ge re­ge­rin­gers for­fej­l­e­de in­te­gra­tions­po­li­tik. Der­for skal re­ge­rin­gen ik­ke ha­ve utak, for­di den prø­ver at gø­re no­get. Nyt­tejob kan godt væ­re nyt­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.