IL TÆN­DER­NE

Nhavn, har før op­t­rå­dt i sto­re vå­bensa­ger i ban­de­kon­fl ik­ter

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 21. MARTS 2015

Selv­om mæng­den af be­væb­ne­de be­tjen­te i Kø­ben­havn syn­tes vold­som un­der og ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne mod Kr­udt­tøn­den og Sy­na­go­gen i Krystal­ga­de 14. og 15. fe­bru­ar, er mæng­den af vå­ben, som den dræb­te ter­r­o­rist Omar El- Hus­se­ins sig­te­de med­sam­men­s­vor­ne har hånd­te­ret, til­sva­ren­de stor. Ar­kiv­fo­tos: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.