Dansk imam får bø­de for op­for­dring til jø­de­d­rab

BT - - NYHEDER -

Det ko­ster imam Abi Bilal Is­mail 10.000 eu­ro - cir­ka 75.000 kro­ner - at ta­le for drab på jø­der. Den dan­ske imam op­ly­ste i går til DR Østjyl­land, at han er ble­vet dømt til at be­ta­le bø­den, eft er han i juli un­der et be- søg i Ber­lin op­for­dre­de til at slå zi­o­ni­sti­ske jø­der ihjel. Et vi­deoklip med ima­men fra fre­dags­bøn­nen i Ber­lin vi­ser ham blandt an­det si­ge » tæl dem og dræb dem hver og én. Skån in­gen af dem. Få dem til at li­de for­fær­de­ligt. « Den ty­ske an­kla­ge­myn­dig­hed valg­te i fe­bru­ar at rej­se til­ta­le mod Abu Bilal Is­mail, der tid­li­ge­re har sagt: » Jeg me­ner ik­ke, at det er al­le jø­der, der skal dø. Det er kun jø­der, der har dræbt be­folk­nin­gen i Ga­za. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.