Bom­be var falsk dy­na­mit fra fi lm­op­ta­gel­ser

BT - - NYHEDER -

En falsk dy­na­mit­bom­be fra en fi lm­op­ta­gel­se var i går eft er­mid­dag år­sag til, at tog­sta­tio­nen i Rin­ge på Fyn blev af­spær­ret af po­li­ti­et. Fyns Po­li­ti fi k klok­ken 12.50 be­sked om, at der lå en bom­be­lig­nen­de gen­stand på et ran­ger­om­rå­de ved sta­tio­nen. Po­li­ti­et af­spær­re­de om­rå­det, og spræng­sto­f­eks­per­ter blev kaldt til. ’ Men eft er kort tid modt­og Fyns Po­li­ti en op­ring­ning fra for­æl­dre til børn i en 8. klas­se, der for nog­le da­ge si­den hav­de la­vet fi lm­op­ta­gel­ser ved et ran­ger­spor, der ik­ke er i an­ven­del­se. De kun­ne for­tæl­le, at de hav­de glemt en fi lm­re­k­vi­sit, der skul­le fo­re­stil­le en dy­na­mit­bom­be,’ skri­ver po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.