’’

BT - - NYHEDER - Øjen­vid­ne

Eft er de hav­de tømt ma­ga­si­net, tog de stil­le og ro­ligt en mo­bil­te­le­fon frem og fi lme­de de­res of­re

Han blev skudt, eft er ger­nings­mæn­de­ne hav­de for­ladt re­stau­ran­ten. De kom imid­ler­tid til­ba­ge og skød Pe­tro­vic, der hav­de stå­et uden­for re­stau­ran­ten, di­rek­te i ho­ve­d­et, for­tæl­ler en kil­de.

Det sven­ske po­li­ti har an­holdt tre un­ge mænd for groft brud på vå­ben­loven, men de hav­de fre­dag af­ten end­nu ik­ke meldt no­get ud om, hvor­vidt an­hol­del­sen er re­la­te­ret til sky­de­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.