Græn­ser for vi­den­skab

BT - - NYHEDER -

ÅR­SAG UKENDT

37 dan­ske red­nings­mænd, der har red­det of­re for hjer­te­stop med hjer­te­mas­sa­ge og kun­stigt ån­de­dræt, blev i den­ne uge hyl­det af Hjer­te­for­e­nin­gen. En del af til­fæl­de­ne var til­sy­ne­la­den­de helt ra­ske men­ne­sker, der blev ramt uden for­ud­gå­en­de var­sel. Og det er ik­ke ukendt for læ­ger­ne, for­tæl­ler pro­fes­sor i hjer­te­me­di­cin Gun­nar Gisla­son til BT:

Ons­dag hyl­de­de Hjer­te­for­e­nin­gen 37 red­nings­mænd, der be­tød for­skel­len mel­lem liv og død ved plud­se­li­ge hjer­te­stop. De er ik­ke al­le med på bil­le­det. I mid­ten står Pe­ter My­gind, der selv fik hjer­te­stop og blev genop­li­vet 8. fe­bru­ar i år. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.