STE PEN­SIO­NI­STER

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 21. MARTS 2015

Lis­sy Dal, 65, og Oluf Bjerg­gaard, 78

Lis­sy Dal og Oluf Bjerg­gaard bru­ger mas­ser af tid på at rej­se, og det var fak­tisk på en rej­se, at de to mød­te hin­an­den i en sen al­der. De me­ner be­stemt, de kan til­slut­te sig tit­len som de lyk­ke­lig­ste i Eu­ro­pa. » Den fri­hed til, at man kan gø­re som man vil og dis­po­ne­re over sin egen tid. Jeg skal ik­ke væ­re af­hæn­gig af at skul­le ud at stem­me dørklok­ker og la­ve no­get, jeg kan ba­re ny­de li­vet. Det be­ty­der me­get, « si­ger Oluf Bjerg­gaard.

» Og at vi har mødt hin­an­den, « til­fø­jer en stors­mi­len­de Lis­sy Dal. Par­ret mød­te hin­an­den sid­ste år til jul på en bus­rej­se til Østrig. » Li­ge plud­se­lig træ­der hun ind i bus­sen, og jeg tæn­ker ba­re ’ wauw, det er jo hen­de, jeg har ledt ef­ter he­le li­vet’. Vi har holdt sam­men li­ge si­den, og det er ba­re så pragt­fuldt. Det er da ba­re lyk­ken, « si­ger Oluf Bjerg­gaard. Lis­sy Dal bor i Sil­ke­borg og Oluf Bjerg­gaard bor i Kø­ben­havn, men det er in­gen hin­dring for par­ret, som ny­der at be­sø­ge hin­an­den. Tekst: Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.