SE­KUN­DER Ste­net for at ha­ve brændt Kor­a­nen

BT - - NYHEDER -

AF­G­HA­NI­STAN

En kvin­de er ble­vet ste­net og ban­ket til dø­de i ho­ved­sta­den Ka­bul af en ra­sen­de fol­ke­mæng­de. År­sa­gen var iføl­ge bå­de vid­ner og po­li­ti­folk, at hun hav­de af­brændt Kor­a­nen, skri­ver NBC News.

Kvin­den be­fandt sig tæt på temp­let Shah- Do Shams­hira, da den vre­de fol­ke­mæng­de kom eft er hen­de. Po­li­ti­et prø­ve­de at hol­de fl ok­ken ude ved at lå­se dø­re­ne og aff yre ad­var­sels­skud, for­kla­rer et 23- årigt øjen­vid­ne, som sæl­ger brød tæt på temp­let. Men folk krav­le­de over mu­re­ne og råb­te, at kvin­den skul­le dø, for­tæl­ler han til NBC News.

Her­eft er blev hun an­gre­bet med stok­ke og sten, og fl ere mænd tram­pe­de på hen­des krop, før hun blev slæbt ned ad ga­den. Øjen­vid­ner be­ret­ter og­så om, at fl ere bi­ler kør­te kvin­dens krop over, in­den fol­ke­mæng­den smed hen­de ned på fl od­bred­den og sat­te ild til li­get.

Che­fen for po­li­ti­et i Ka­bul, ge­ne­ral Ab­dul Ra­h­man Ra­hi­mi, be­kræft er over­for NBC News, at fi re mænd er ble­vet an­holdt i for­bin­del­se med op­trin­net. BNB

Lyn­chstem­ning greb pøb­len, da en kvin­de hav­de af­brændt Kor­a­nen. Hun blev ste­net, ban­ket med kæp­pe, brændt og smidt i flo­den. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.