YE­MEN

BT - - NYHEDER -

77 er ble­vet dræbt eft er selv­mord­s­an­greb mod to moskéer i Ye­mens ho­ved­stad Sa­naa fre­dag, skri­ver in­ter­na­tio­na­le me­di­er. An­tal­let af sår­e­de er over 100. An­gre­be­ne fandt sted i moskéer­ne Badr og al- Has­hoosh un­der fre­dags­bøn­nen. Beg­ge moskéer bru­ges af til­hæn­ge­re af den shi­i­ti­ske Hout­hi- grup­pe, der har over­ta­get kon­trol­len med lan­det eft er et blo­digt op­rør mod re­ge­rin­gen.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.