Kul­tur DR svig­ter si­ne ’ X

Selv­om Ba­sim gæ­ste­o­p­t­rå­d­te i ’ X Fa­ctor’ i af­tes, er han skuf­fet over DR

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Du så må­ske Ba­sim i af­tes i ’ X Fa­ctor’. Selv­om han her fik mu­lig­he­den for at op­træ­de med en band­ver­sion af sin se­ne­ste sing­le, er det en ær­ger­lig Ba­sim, BT mø­der.

Han fø­ler sig svig­tet ik­ke ba­re af ’ X Fa­ctor’- redaktionen - men af DR i det he­le ta­get. Svig­tet på den må­de, at han me­ner, at DR bur­de gi­ve ham og de an­dre ’ X Fa­ctor’- del­ta­ge­re et forum, hvor de kan kom­me vi­de­re og pro­fi­le­re sig selv.

» Jeg går ik­ke rundt og ra­ser over DR. Men jeg er ær­lig, og jeg gi­ver ud­tryk for mi­ne ær­li­ge fø­lel­ser. Når jeg tæn­ker til­ba­ge på de se­ne­ste år, vir­ker det som om, at det har væ­ret svært for DR at in­drøm­me, at jeg, der ik­ke vandt ’ X Fa­ctor’, ind­til vi­de­re er det stør­ste navn, der er kom­met ud af det show. lidt kre­dit vil­le væ­re rart - det vir­ker ba­re ik­ke som no­get, man be­nyt­ter sig af i DR. «

Må man som ’ X Fa­ctor’- del­ta­ger ik­ke er­ken­de, at det er pro­duk­tet og ik­ke den en­kel­te, det hand­ler om?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.