’’

BT - - KULTUR - Jan La­ger­mand Lund­me, DRs un­der­hold­nin­gre­dak­tør

Jeg sy­nes, at vi har gi­vet ham man­ge chan­cer på sce­nen

» DR vil ger­ne un­der­hol­de Dan­mark, og så­dan skal det væ­re, men nog­le gan­ge glem­mer de, at de har med un­ge men­ne­sker at gø­re. Det sy­nes jeg er vig­tigt. At hu­ske, at man har med men­ne­sker med drøm­me at gø­re. Der rig­tig man­ge, der for­ven­ter no­get. Jeg blev spurgt, om jeg vil­le væ­re med til at syn­ge cover­num­re for nog­le uger si­den. Det sag­de jeg pænt nej til. Jeg har kæm­pet i åre­vis for at kom­me vi­de­re fra at væ­re ham, der syn­ger cover­num­re. «

Til Ba­sims kri­tik si­ger DRs un­der­holds­nings­re­dak­tør Jan La­ger­mand Lund­me.

Ud­fø­rer ik­ke ven­ne­tje­ne­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.