’ Som at få min far til­ba­ge’

Ba­sim står frem med sin hidtil ukend­te bror på tv

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

HALV­BRØD­RE

Sam­ti­dig med at Ka­nal 5 man­dag har pre­mi­e­re på pro­gram­met ’ Dit hjem i vo­res hæn­der’, åb­ner tv- sta­tio­nen for en hidtil ukendt fa­mi­lie­hi­sto­rie om grand­prix- vin­de­ren Ba­sim.

Ba­sim med­vir­ker i det nye pro­gram med sin ukend­te halv­bror, som han først mød­te som 16- årig. De to er al­drig tid­li­ge­re stå­et frem sam­men.

» Det er som at ha­ve få­et min far til­ba­ge. Og jeg er ble­vet on­kel til to rød­hå­re­de ud­ga­ver af mig selv, « si­ger Ba­sim.

Har to søn­ner

Halv­bro­de­ren hed­der Mi­chel ( eft er­nav­net kom­mer se­ne­re) og bor på Fre­de­riks­berg sam­men med si­ne to søn­ner.

Har al­tid vidst det

» Jeg har al­tid vidst, at jeg hav­de den halv­bror fra min fars før­ste æg­te­skab. Men jeg hav­de al­drig mødt ham. Det var først, da jeg var med i ’ X Fa­ctor’, at Mi­chel op­da­ge­de, at han hav­de en halv­bror. Ind­til da tro­e­de han, at jeg var en sø­ster. Hans mor­mor, der bo­e­de ved si­den af os i Hø­je Gladsaxe, var svagtse­en­de og tro­e­de, at jeg var en pi­ge, den­gang jeg var nyd­født, « si­ger Ba­sim med et grin.

» Men da jeg var med i ’ X Fa­ctor’, blev nog­le af Mi­chels ven­ner ved med at si­ge, at en af del­ta­ger­ne lig­ne­de ham som helt ung. En dag så han så min far på skær­men til et li­ves­how i ’ X Fa­ctor’ og vid­ste, at han hav­de en bror, « si­ger Ba­sim, der har in­vi­te­ret halv­bro­de­ren med i Ka­nal 5- pro­gram­met, for­di han er er han­dy­man. Det er der brug for.

Ven­ner og soul­ma­tes

Ba­sims hold kæm­per mod en duo, be­stå­en­de af fi lmin­struk­tø­ren An­ne- Gret­he Bjarup Ri­is og en ve­nin­de. bror i vo­res for­hold, som der el­lers nor­malt er i en fa­mi­lie. Det bli­ver nog­le gan­ge en mus og kat- kamp med en sto­re- og lil­le­bror, « si­ger Ba­sim.

» Jeg fø­ler, at jeg har få­et en stump af min far. Jeg kan se nog­le ting, jeg kan hu­ske fra min far, i Mi­chel. Ting, som jeg ik­ke kan fi nde i mig selv el­ler min bror. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.