’’

BT - - KULTUR - Ba­sim

Det er som at ha­ve få­et min far til­ba­ge. Og jeg er ble­vet on­kel til to rød­hå­re­de ud­ga­ver af mig selv

For 10.000 kr. skal de to par ind­ret­te et rum i to fa­mi­li­ers respek­ti­ve bo­li­ger. Det har de én dag til.

» Mi­chels og mit for­hold er vildt mær­ke­ligt. Vi er nær­me­re ven­ner el­ler soul­ma­tes, end brød­re. Vi min­der vildt me­get om hin­an­den. Han lig­ner vo­res far ut­ro­lig me­get. Der er ik­ke så me­get sto­re­bror- lil­le-

Og så var der det med eft er­nav­net. Halv­bro­de­ren hed­der Feiff er til eft er­navn.

» Ha- ha- ha. Fo­re­stil dig at rin­ge til en restau­rant og si­ge, ’ jeg er Mi­chel Feiff er, og vil ger­ne be­stil­le et bord, « si­ger Ba­sim med hen­vis­ning til Hol­lywood- sku­e­spil­le­ren Mi­chel­le Pfeiff er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.